چرا آمریکا از جنگ با سوریه در هراس است؟

شاهزاده بندر بن سلطان رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان همچنان با مراکز فرماندهی مخالفان مسلح سوریه ، کاخ الیزه ، کاخ کرملین و دولت های دیگر کشورها برای اجرای اولویت نخست سیاست خارجی عربستان یعنی براندازی نظام سوریه در ارتباط است.
عربستان هفته گذشته تلاش بیشتری را برای تحریک آمریکا جهت اقدام نظامی ضد سوریه به کار برد و با اشاره به ادعای استفاده نظام سوریه از سلاح شیمیایی در استان ریف دمشق، اعلام کرد که اوباما باید به وعده برخورد با نظام سوریه در صورت زیرپا گذاشتن خط قرمز عمل کند.اما چرا آمریکا از جنگ با سوریه در هراس است؟ آمریکا 4 اردیبهشت 1359 را یاد دارد و میداند سوریهر خط قرمز ایران و روسیه است برای همین علاقه مند نیست قربانی هوس های عربستان و اسراییل شود در صورتی که آمریکا به سوریه حمله کند خود را مقابل مردم کشورهای مسلمان منطقه قرار داده است و شرایط منطقه به شدت تحت شعاع قرار میگیرد اولین اقدام این است که سوریه اسراییل را با خاک یکسان خواهد کرد و ایالات مختلف آمریکا شاهد حوادث ناگوار خواهد شد و سفارت خانه های آمریکا و کشورهای همراه او در منطقه به اشغال مدافعین سوریه در خواهد آمد.سیاست مداران آمریکا چنین قماری را نخواهند کرد چون به شدت محافظه کار و نگران افکار عمومی در آمریکا هستند در این شرایط آمریکا که گرفتار نارضایتی های عمومی مسکن و اشتغال است نمیتواند برای بودجه هایی سنگینی که به او تحمیل میشود برای مردمش پاسخی داشته باشد.چاک هیگل هم به درستی میداند فعال کردن گزینه نظامی بازی با باروتی است که یک سر آن در پنتاگون است و هر انفجاری ضربات جبران ناپذیری برای آمریکا خواهد داشت.


خاطره تلخ طبس ؛ وحشت آمریکا از تجاوز

متجاوزین را همین جا خاک خواهیم کرد
/ 0 نظر / 30 بازدید