کامنت مانور سایبری در 9 دیماه در صفحه فیس بوک اوباما

دوشنبه 9 دیماه ساعت 9 شب در آخرین مطلب صفحه فیس بوک اوباما خواهیم نوشت ما همچنان ایستاده ایم.

WE RESIST ؛ نحن مقاومون ؛ همچنان ایستاده ایم

 

/ 0 نظر / 30 بازدید