حمایت نوری زاد از جبهه تروریستی النصره در سوریه

محمد نوری زاد عنصر خودباخته و لجوج در پست جدید فیس بوکش با عنوان جشن پیروزی به حمایت از جبهه النصره و گروه های تروریستی پرداخت.گفت و شنود جالبی در صفحه فیسبوک محمد نوری زاد رقم خورده که نگاهی کوتاه به آن خالی از لطف نخواهد بود. گفت و شنودی که با حمایت نوری زاد از جبهه النصره و بعد هم پاسخ تأمل برانگیز یکی از دوستان فیسبوکی او رقم خورده است. 

نوری زاد با اهانت به وزیر امرو خارجه کشورمان نوشت: "همین چند روزپیش همتای سوری آقای ظریف –وزیرامورخارجه ی خودمان– طی یک مکالمه ی غرورآفرین به حضرت ایشان فرموده بود: ما (دولت بشاراسد) برآمریکا ومتحدانش وتروریست های داخلی پیروز خواهیم شد و به زودی این پیروزی را جشن خواهیم گرفت. وی البته دراین جشن، بزرگان سیاسی و نظامی و روحانی ونمایندگان مجلس وخزانه داران ما را نیزدعوت خواهد کرد تا هم آنها وهم ما، دربلعیدن طعم خوش این پیروزی مشارکت داشته باشیممن وقتی به یکی از خیابانهای زیبای دیروز و شخم خورده ی امروز سوریه نگاه کردم، به عمق این پیروزی وشکوه این شادمانی پی بردم. تصورکنید دراین خیابان هیاهویی بپاست و همگانِ دعوت شدگان به رقص و شادمانی و نوشانوش مشغولند. عجب پیروزی ای وعجب جشنی وعجب میهمانانی! و البته عجب خیابانی!

1

علاءالدین رحیمی از دوستان فیس بوک نوری زاد در کامنت کوتاهی در پاسخ نوشت: "نوری زاد عزیز! در مورد سوریه نباید بدون تحلیل درست و واقع گرایانه از شرایط یکسویه اندیشید. در این کوتاه نوشت چند عنصر مهم مفقود است. این ویرانی اگر با گلوله تانک سوری به وجود آمده باشد اما حاصل حضور مزدوران سعودی و امپریالیسم است  امروز دیگر چشم بستن بر واقعیت رخدادهای سوریه ناممکن می نماید. به گمانت وقتی ما ( حتی خودت) در کوچه های خرمشهر می جنگیدیم در اندیشه بیرون راندن سرباز متجاوز صدامی بودیم یا سالم ماندن خانه ها؟ در سوریه یک گروه واپس گرای مزدور به کشوری یورش برده اند. چه باید کرد؟ کشور را به القاعده واگذار کرد که خیابانها تخریب نشود؟ یک پرسش، اگر همین امروز صدام زنده شود و دوباره ارتش بعث به کشور تو حمله کند کجا می ایستی؟ در کنار همین حکومتی که منتقد آن هستی یا ارتش بعث و یا بی تفاوت؟ من هم منقد اسد و هر حکومت توتالیتری هستم ولی قبول کن ماجرای سوریه از نوعی دیگر است. به نظرم در کوتاه نوشتیهایی از این دست و با رویکردی این چنین در برابر حوادث سوریه بدون در نظر گرفتن بیدادی که امپریالسم دست در دست ارتجاع منطقه بر سر مردم سوریه می بارد اگر نه پاک کردن صورت مسئله دست کم به ایستادن در کنار مسببین اصلی فاجعه نزدیک تراست. کاش در مقاله ای بلند و تحلیلی این همه را در بوته نقد و بر رسی می گذاشتی."

2

منبع : مرصاد نیوز

/ 0 نظر / 24 بازدید