فوری/جوانان وطن،امشب رضا پهلوی را در هم خواهند شکست

جوانان انقلابی کشورمان امشب در اقدامی هماهنگ با حمله به صفحه فیسبوک رضا ربع پهلوی ، تنفر ملت ایران از جنایات او و پدرش در حق ملت شریف را بیان خواهند کرد.گروهی از جوانان انقلابی کشورمان اعلام کردند : راهپیمایی مجازی با شعار مرگ بر شاه خائن امشب ، بعد از بانگ الله اکبر در ساعت ۲۱:۳۰ در صفحه فیس بوک ربع پهلوی انجام خواهد شد.گفتنی است ، در این راهپیمایی قرار بر این است که با انتشار جنایات رژیم طاغوت به صورت نوشته و پوستر و کلیپ نفرت ملت ایران نسبت به شاه خائن و فرزندان وطن فروشش را به رخ آنان خواهند کشید و یاد شهیدان انقلاب را زنده نگاه خواهند  داشت.

جوانان انقلابی در پایان این پیام خود اورده اند ، امشب با حضور در صفحه فیس بوک رضا پهلوی، جنایات ۵۰ ساله حکومت پهلوی را به تنها بازمانده این رژیم یادآور خواهیم شد .

 

/ 0 نظر / 28 بازدید