پوزخند ضدانقلاب به طرح سام قندچی برای رفع تحریم ها

به گزارش بولتن نیوز به نقل از بلاغ،یکی از اعضای اپوزیسیون خارج کشور در سایت خود برای رفع تحریم ها برنامه ای ارائه کرد که مورد خنده ضد انقلاب قرار گرفت.

سام قندچی اشاره کرد، موضوع رابطه تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و مسأله حقوق بشر در میان اپوزیسیون ایران بحث تازه ای نیست.

 همچنین در این باره که آمریکا و اروپا در این مورد برای ایران چه کار می توانند بکنند بارها بحث شده است. 

وی بدون اشاره به برخی فتنه گران داخلی در ادامه مطلب یادآور شد که ، تحریم های بین المللی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تشدید شد حتی مورد اعتراض بخش هایی از اپوزیسیون داخل کشور نیز قرار گرفته است. البته در همین حال بخش های دیگری از اپوزیسیون داخل ایران خواستار ادامه تحریم ها هستند.  

در حال حاضر بحث های 5+1 با ایران بر روی مسأله برداشتن تحریم های ایران متمرکز شده است. مذاکرات دولت ایران در زمینه های مختلف سالها است که جریان دارد اما در این برهه زمانی بحث تحریم ها بسیار حاد شده است و لازم است که اپوزیسیون ایران نیز بتواند در این رابطه کمک کند. پیشنهادی که بنظر اینجانب می رسد تشکیل کمیته ای درسازمان ملل به ریاست خانم شیرین عبادی است که بتواند مسأله نظر مردم ایران در مورد برچیدن تحریم ها را بررسی کرده و نتایج آن را به اطلاع نشست 5+1 برساند.

این کمیته می تواند به ایران سفر کرده و با همکاری دولت ایران نظرات واقعی مردم را منعکس کند.طرح سام قندچی مشاور و کارشناس! تلویزیون دولتی آمریکا VOA مورد تمسخر ضد انقلاب قرار گرفت چون عده زیادی از اپوزیسیون به دلیل رفتارهای متناقض شیرین عبادی معتقد هستند وی نفوذی دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی است!

/ 0 نظر / 32 بازدید